Navigácia

Akcie organizované školou

Vtáči raj 2009

Druháci sa ocitli vo vtáčom raji

 

Teplé decembrové dni vylákali do prírody druhákov zo Základnej školy Golianova 8 v Banskej Bystrici. Deti opustili mestské prostredie a spolu so svojimi triednymi učiteľmi vycestovali na prírodovednú exkurziu do Liptovských Revúc. Všetci boli plní očakávaní a z rozprávania sa tešili na stretnutie s človekom, ktorý prírode zasvätil celý svoj doterajší život. Ing. Miroslav Saniga , CSc., nás srdečne privítal vo svojom vtáčom raji, ktorý má vybudovaný v záhrade rodinného domu. Zaujímavou a pútavou formou žiakom porozprával, ako sa starať o vtáčikov v zime, k tomu pridal príbehy o zvieratkách, s ktorými sa pri svojich potulkách lesom stretol. Deti sa dozvedeli, že v záhrade má pán Saniga 123 vtáčích príbytkov a denne do vtáčieho raja priletí aj tisíc sýkoriek, ktoré tam prenocujú.

Liptov patrí medzi regióny bohaté na ľudové tradície a tak sme navštívili dedinku plnú dreveníc Vlkolínec. Žiaci sa tu dozvedeli zaujímavosti zo života ľudí v minulosti.

Veríme, že všetci sme si z exkurzie odniesli nielen plný kôš zážitkov, ale aj návody a užitočné informácie z vtáčej ríše, ktoré využijeme pri starostlivosti o malých operencov.

 

Mgr. Danka Dvorská


Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria