Navigácia

Akcie organizované školou

Vianočné tradície 2011

Biele a tajomné

Regionálna výchova v predvianočnom období odkrýva našim žiakom mnohé tradície a zvyky. Hovorili sme si o zvykoch na Ondreja, Barbory, nedávno nás navštívil Mikuláš so svojou

bohatou nádielkou a 13. decembra sa po škole tichučko pohybovala skupinka záhadných bytostí. Lucie odeté do bieleho rúcha mlčky, so sviečkou v ruke a husacím krídlom, symbolicky bielili steny a vymetali kúty od pavučín a všetkého zla. Dúfajme, že sa im to podarilo, keďže omietli aj žiakov – beťárov.                                      

                                                                                                          MC

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria