Navigácia

Akcie organizované školou

Deň narcisov 2012

Hodnotiaca správa spoluorganizátora

16. ROČNÍKA DŇA NARCISOV 2012

 

Názov organizácie: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 

Adresa sídla organizácie: GOLIANOVA 8, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

 

Celkový počet zapojených dobrovoľníkov: 6

.

Počet dobrovoľníkov vo veku do 18 rokov: 2

 

Celková vyzbieraná a prevedená suma finančných

prostriedkov na účet Dňa narcisov 2012:  217.- €

 

Zbierku sme organizovali pre žiakov a zamestnancov našej školy. Dobrovoľníčky počas dňa v sprievode dvoch učiteľov robili zbierku v škole aj v areály školy.

 

 
   

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria