Navigácia

Akcie organizované školou

Záložky do knihy 2012

Záložka do knihy spája slovenské školy

Do projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“ sa zapojilo 355 žiakov našej školy, 255 z prvého stupňa a 100 žiakov z druhého stupňa. Pri výrobe záložiek každá trieda využila inú techniku práce. Dôraz bol kladený na fantáziu žiakov a ich výtvarnú zručnosť: strihanie, lepenie, skladanie, farebnosť a účel. Detí vyrábanie záložiek veľmi bavilo. Obrovskú radosť nám spôsobili aj slová pani Rozálie Cenigovej (ústredná metodička pre školské knižnice), ktorá nám oznámila, že sme boli zaradení do celoslovenského výberu.

                                                                                                                      Učitelia ZŠ Golianova

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria