Navigácia

Erasmus+

Malta


2. tím - technologická podpora vzdelávania, jazykové vzdelávanie v ranom veku, cudzojazyčné komunikačné kompetencie prijímajúca partnerská organizácia: Executive Training Institute , St. Julians, Malta

termín: : 15. - 26. 7. 2019

PaedDr. Peter Zlevský
kurz: Rozvoj plynulosti a anglického jazyka
(Fluency and English Language Development)
opis kurzu: Praktický kurz zameraný na rozvoj základných jazykových kompetencií a plynulosti jazykového prejavu.

Mgr. Matej Lipnický
kurz: Technológiami vylepšené učenie
(Technology enhanced learning)
opis kurzu: Vysoko praktický kurz určený učiteľom ktorí sa chcú rozvíjať v oblasti technológií a ich používaním vo vyučovacom procese. Kurz predstaví rôzne typy softvérov a aplikácií pre praktické využívanie v triedach.

Mgr. Karolína Gútová
kurz: Hravá trieda: Vyučovanie jazyka na základnej škole.
(The Playground Classroom: Primary School Language Teaching)
opis kurzu: Kurz je určený učiteľom anglického jazyka v primárnom vzdelávaní, ktorí si potrebujú oživiť metódy a techniky vyučovania cudzieho jazyka. Po absolvovaní kurzu budú účastníci vybavení praktickými technikami, ktoré sú určené na motiváciu ich žiakov.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria