Navigácia

2009/2010

Krajská úroveň

 

PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
Geografia      
Geografická olympiáda Denisa Bezděková   6.
  Aleš Šuster   9.
Hviezdoslavov Kubín Peter Magurský 8.A 2.
       
 
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
       
Cezpoľný beh  Francl Martin 8.B  
Žiar na Hronom 4.10.2009 Oravec Peter 8.B  
družstvo  Novák Ján 8.B 4.
       
       
Krajské kolo v orien.behu      
B.Bystrica 22.10.09      
družstvá chlapci Francl,Oravec,Novák   1.
  Kršačok, Kliment, Cirák   4.
  Kujúch, Šárik, Boháčik   6.
družstvá dievčatá Franclová, Mitruová, Haringová   1.
  Hríbiková, Strelcová, Marunčiaková   2.
jednotlivci: Peter Oravec 8.B 1.
  Martin Francl 8.B 4.
  Ján Novák  8.B 7.
  Jozef Kršačok  6.C 10.
  Branislav Kliment 7.B 10.
jednotlivkyne:  Lucia Franclová 9.B 2.
  Barbora Mitruová 8.B 3.
  Anna Haringová 9.B 4.
  Petra Hríbiková 8.B 5.
  Veronika Strelcová 8.B 6.
  Zdena Marunčiaková 7.B 8.
  Eva Topinková 7.B 10.
Stredoslovenský pohár v karate      
Žiar nad Hronom 7.11.      
cvičenia KATA Denisa Pešková 6.B 1.
cvičenia KUMITE Bíreš Andrej 8.B 1.
       
Krajské kolo v bedmintone      
Hrachovo  26.11.09      
  Terézia Gibalová 5.B 5.
  Nikola Schlosserová 9.B 9.
Krajské kolo v basketbale chlapcov      
Zvolen 26.1.10 A.Kristof, A.Bazovský, M.Lietava,    
družstvo M.Kovalík, B.Molnár, F.Adamčík   3.
  M.Nigríni, S.Ivanič, S.Potoček    
  M.Ambróz, F.Lepáček    
Krajské kolo v gymnastickom štvorboji      
B.Bystrica 7.2., 10.2.,17.2. I.Mesík, N.Pollák, M.Porubčan,    
kategória A - chlapci    D.Kubajda, D.Gonda   2.
kategória A - dievčatá V.Vydúreková, K.Pýchová,     
  G.Repková, S.Uhliarová, S.Gregorová   3.
kategória B - chlapci A.Strelec, P.Solivajs, P.Tešlár,    
  M.Majling, D.Číž   1.
kategória B - dievčatá D.Strelcová, G.Vidiečanová,    
  Z.Majlingová, P.Sliacká, P.Lenárová   3.
kategória C - chlapci I.Pohle, P.Valent, M.Nigríni,    
  O.Zbránek, L.Fáber   1.
kategória C - dievčatá S.Bednarčíková, E.Topinková, L.Schlosserová,    
  N.Schlosserová, M. Filipková   2.
Krajské kolo vo florbale chlapcov       
SPŠ J.Murgaša 10.3.2010 M.Ridzoň, J.Moravčík, M.Mravík    
družstvo M.Biely, F.Výbošťok, M.Šárik    
  M.Šalamún, N.Kača, M.Krnáč   5.-8.
Krajské kolo v hádzanej chlapcov      
Detva 16.3.2010 P.Jánovský, J.Fungáč, M.Kovalík,    
družstvo Š.Leška, M.Ramaj, A.Kristof,    
  F.Adamčík, B.Molnár,M.Ambróz,    
  M.Surový   5.-6.
Krajské kolo vo florbale mladších žiačok      
SPŠ J.Murgaša 17.3.2010 I.Daubnerová, M.Filipková,D.Dropčová,    
družstvo Z.Marunčiaková,M.Mitrovičová,    
  R.Sujová,R.Vešelényiová,K.Králiková   4.
Krajské kolo NESTLÉ CUP v basketbale ml.žiakov      
18.3.2010 M.Gajan, L.Biro, M.Turiansky, J.Hibler,    
družstvo P.Valent, F.Výbošťok, M.Šárik,    
  F.Belan, A.Ivanič   5.
Krajské kolo vo florbale starších žiačok      
SPŠ J.Murgaša 24.3.2010 N.Lapinová, L.Franclová,T.Vančová    
družstvo P.Hríbiková,B.Mitruová,V.Strelcová    
  P.Pančíková,Z.Marunčiaková,    
  I.Daubnerová, D.Dropčová   1.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria