Navigácia

2009/2010

Okresná úroveň

 

PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
Európa v škole      
výtvarná súťaž Albert Kristof 9.B 3.
Chémia      
Olympiáda Daniela Klimová 9.D 14.
  Simona Pinková 9.D 15.
Geografia      
Geograf.olymp.5.roč. Nikola Mikulášiová   3.
                       6.roč. Denisa Bezděková   2.
                       7.roč. Matúš Ridzoň   2.
  Richard Gregor   7.
                       8.roč. Aleš Šuster   1.
  Adam Bečko   5.
                       9.roč. Simona Pinková   6.
  Katarína Raškovičová   9.
Biológia      
Biologická olympiáda      
Matematika      
M- olympiáda Hana Vopálková 5.D 1.
F-olympiáda Aleš Šuster 8.A 7.
M - olympiáda Marek Mravík 7.A 3.
M - pytagoriáda Slávik Alexander 5.A 6.
Slovenský jazyk      
Hviezdoslavov Kubín Peter Magurský 8.A 1.
  Alžbeta Dušeková 5.D 1.
Európa v škole Simona Pinková 9.D ocenená
Kováčova Bystrica Peter Magurský 8.A 3.
       
       
       
OKRESNÁ ÚROVEŇ
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
Horehronské hry       
Štiavničky   8.10.09      
mladší žiaci:      beh na 60 m Kliment Branislav 7.B 7.
                        beh na 1000 m Kliment Branislav 7.B 6.
  Boháčik Dávid 6.B 8.
  Zauška Daniel 7.B 14.
                        skok do výšky Valent Peter 7.A 7.
                        hod kriketkou Šárik Michal  7.B 2.
mladšie žiačky  beh na 60 m  Frajtová Kristína 7.C 8.
                        beh na 300 m Frajtová Kristína 7.C 9.
                        beh na 600 m Miklasová Silvia 7.C 8.
                        skok do diaľky Topinková Eva 7.B 9.
                        skok do výšky Strelcová Veronika 8.B 4.
starší žiaci         beh na 300 m     Gáfrik Martin 9.A 6.
                    Patráš Michal 9.A 7.
  Nigríni Martin 8.A 14.
                        beh na 1500 m Francl Martin 8.B 7.
  Oravec Peter 8.B 12.
  Novák Ján 8.B 14.
                        skok do diaľky Ambróz Martin 8.A 13.
                        skok do výšky Čiliak Patrik 9.D 3.
  Lietava Michal  9.C 4.
  Kristof Albert 9.B 8.
staršie žiačky    beh na 300 m Lapinová Nikola 9.B 3.
  Máliková Veronika 7.B 14.
                        beh na 800 m Lapinová Nikola 9.B 4.
Žiacka chodecká liga Silvia Miklasová 7.C 7.
29.9.2009 Marek Šalamún 6.B 10.
  Igor Paprčiak 6.B 13.
  Igor Pohle 6.B 14.
Obvodné kolo v orientačnom behu      
Laskomer 13.10.09 Peter Oravec 8.B 1.
  Martin Francl 8.B 2.
  Jakub Kajúch 8.B 3.
  Ján Novák 8.B 7.
  Richard Cirík 8.B 8.
  Šimon Garaj 7.B 9.
  Andrej Žilka 7.B 13.
družstvo  Oravec, Francl, Kajúch   1.
  Cirák, Novák, Garaj   3.
  Boháčik, Kliment, Žilka   6.
  Lucia Franclová 9.B 1.
  Barbora Mitruová 8.B 2.
  Nikola Lapinová 9.B 3.
  Tatiana Vančová 9.B 4.
  Veronika Strelcová 8.B 6.
  Anna Haringová 9.B 11.
  Eva Topinková 7.B 13.
družstvo  Franclová, Mitruová, Lapinová   1.
  Haringová, Strelcová, Vančová   3.
  Máliková, Marunčiaková, Topinková   5.
46. ročník orien.pretekov      
"Jelení paroh" - Zvolen 25.10.09      
         dlhá trať Jakub Kajúch 8.B 6.
         krátka trať Jakub Kajúch 8.B 7.
Majstrovstvá okresu v bedmintone      
11.11.2009 Gibalová Terézia 5.B 1.
  Kaštierová Nikola 5.B 2.
  Lapinová Nikola 9.B 2.
  Oliver Krnáč 9.B 3.
  Nikola Schlosserová 9.B 3.
Majstrovstvá B.Bystrice v pasovačke družstiev      
12.11.2009 Slobodník,Číž, Telúch, Petrík,    
družstvo  Hutka, Valent, Adamov, Sauch,   2.
  Šalamún, Hibler, Valent, Šárik    
Pohár dekana EF UMB v nočnom orientačnom behu Kováčová      
21.11.2009      
  Jakub Kajúch 8.B 2.
4.ročník v mini volejbale chlapcov a dievčat      
1.12.2009      
družstvo  Albert Kristof, Oliver Krnáč,    
  Alexander Bazovský 9.B 5.
družstvo  Michaela Naňová, Simona Pinková,    
  Nikola Lapinová 9.D-9.B 8.
Vianočná športová hala      
10.12.2009      
  Oliver Zbránek 8.C 2.
Obvodné kolo v basketbale chlapcov       
15.12.2009      
družstvo  A.Kristof, A.Bazovský, M.Patráš,    
  B.Ignatovič, M.Kovalík, M.Lietava,    
  B.Molnár, M.Nigríni, M.Ambróz    
  M.Drmaj, F.Lepáček   1.
Obvodné kolo v hádzanej žiakov       
13.1.2010      
družstvo  B.Molnár, M.Abróz, M.Surový,    2.
  I.Hermánek, S.Ivanič, F.Adamčík,    
  P.Jankovský, M.Patráš, J.Fungáč,    
  M.Ramaj, R.Gašpar    
Obvodné kolo hádzanej žiačok      
14.1.2010      
družstvo  M.Filipková, E.Svoreňová,    4.
  Z.Hrušková, D.Klimová,     
  Z.Fabiánová, M.Naňová, S.Pinková    
Okresné kolo v gymnastickom štvorboji      
17.1.2010. I.Mesík, N.Pollák, M.Porubčan,    
kategória A - chlapci    D.Kubajda, D.Gonda   1.
kategória A - dievčatá V.Vydúreková, K.Pýchová,     
  G.Repková, S.Uhliarová, S.Gregorová   1.
kategória B - chlapci A.Strelec, P.Solivajs, P.Tešlár,    
  M.Majling, D.Číž   1.
kategória B - dievčatá D.Strelcová, G.Vidiečanová,    
  Z.Majlingová, P.Sliacká, P.Lenárová   1.
kategória C - chlapci I.Pohle, P.Valent, M.Nigríni,    
  O.Zbránek, L.Fáber   1.
kategória C - dievčatá S.Bednarčíková, E.Topinková, L.Schlosserová,    
  N.Schlosserová, M. Filipková   1.
       
Výškarská latka - memoriál Betky Rosinovej      
27.1.2010 Patrik Čiliak 9.D 1.
  Michal Lietava 9.C 2.
Novoročný volejbalový turnaj      
3.2.2010 D.Čupka, M.Vránsky, M.Solivajs,    
  S.Milkasová, D.Klimová, S.Pinková   4.
Obvodné kolo vo volejbale chlapcov      
3.2.2010 O.Krnáč, A.Bazovský, A.Kristof,    
  M.Ramaj, R.Gašpar,A.Grelneth,    
  F.Trnka   3.
Obvodné kolo vo volejbale dievčat      
11.2.2010 S.Miklasová, M.Mišániová,    
  N.Púpalová, D.Klímová,    
  S.Pinková, Z.Fabiánová   4.
Obvodné kolo v stolnom tenise chlapcov      
16.2.2010 V.Kuric, M.Lietava, R.Rezník   4.
Obvodné kolo NESTLÉ CUP v basketbale žiakov      
4.3.2010 F.Lepáček, M.Šárik, P.Valent,    
  M.Ridzoň, J.Hibler, L.Bíro    
  M.Turiansky, A.Ivanič, F.Belan   1.
Volejbalový mix turnaj o Veľkonočné vajce      
30.3.2010 O.Krnáč, A.Bazovský, M.Vránsky,    
  S.Miklasová, N.Lapinová,    
  L.Frnaclová, T.Vančová   2.
Obvodné kolo v malom futbale mladších žiakov      
15.4.2010 P.Valent, M.Šárik, D.Boháčik    
  M.Dlapka,N.Kača,I.Pinka,    
  L.Snopko,A.Styk,V.Fruhvald,P.Lichý   4.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria