Navigácia

Športový areál Pravidlá správania sa Pracovný poriadok správcu Cenník

Športový areál

Pracovný poriadok správcu

Správca /apríl-september/:

                
                 p. Dillík (kontakt: 0948 102 221)

Pracovná doba /apríl-september/:

            Pondelok – Piatok       1600 - 1900

        

Pracovná náplň:

 • Pravidelne kontrolovať stav celého športového areálu
 • Starať sa aby nedošlo k jeho poškodeniu
 • Starať sa o poriadok v športovom areáli:   
  •  zametanie hracích a bežeckých plôch podľa potreby
  •  čistenie športového areálu, parkovacej plochy, plochy pod tribúnami, ...
  •  vynášanie smeti do kontajnerov podľa potreby – vysypať igelitové vrecia
  • čistenie sedadiel pred akciami
  •  kontrola, údržba a čistenie posilňovacích strojov
 • Zapožičiavať športový materiál a jeho evidencia
 • Zapisovať využívanie športového areálu na tabuľu (cca 1hodina) a do zošita zapísať (meno zodpovedného, č. telefónu, č. OP, adresa) pri neposkytnutí údajov sa klientovi neumožní využívanie š.areálu.
 • Ak skupina športovcov nie je zapísaná na tabuli, prednosť majú žiaci našej školy
 • Pri poplatkoch športového areálu vystaviť príjmový pokladničný doklad a odovzdať do pokladne školy.
 • Používať priestory budovy školy sa môžu len po dohode s riaditeľom školy (šatne, toalety, sprchy, ..)
 • Dbať na dodržiavanie stanovených pravidiel správania v športovom areáli
 • Robiť kontrolu a drobné opravy siete, bránky, hokejky, posilňovacie stroje, atď...
 • Pri poškodení zariadenia, budovy školy zistiť vinníka a spísať zápis
 • V prípade vulgárneho a nevhodného správania vykázať z areálu dotyčné osoby.
 • V prípade, že sa nachádzajú v areáli cudzie osoby, ktoré sa nesprávajú podľa pravidiel aj napriek upozorneniu, zavolať mestskú políciu 048/159; 048/4142553
 • Kontrolovať cez kamerový systém, kto sa nachádzal v areáli a čo tam robil
 • Odstraňovať nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie športujúcich a divákov v areáli
 • Po daždi odstraňovať vodu z hracej plochy Aréna Barani
 • Zistené nedostatky hlásiť zrš alebo riaditeľovi školy
 • Správca je povinný polievať trávnik pri Aréne Barani a kosiť trávnaté plochy v areáli školy
 • Správca má zodpovednosť za zverený športový materiá

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria