Navigácia

Športový areál Pravidlá správania sa Pracovný poriadok správcu Cenník

Športový areál

Pravidlá správania sa

Športujúci a návštevníci sú povinní:

 • dodržiavať pokyny správcu športového areálu a učiteľov školy
 • v celom areáli udržiavať čistotu a poriadok
 • správať sa slušne, nepoužívať vulgárne slová a nadávky
 • mať športové oblečenie a obutie vyhovujúce vstupu na jednotlivé druhy športových povrchov.
 • udržiavať areál v pôvodnom stave a všetky poškodenia okamžite hlásiť správcovi areálu
 • svoju športovú aktivitu vykonávať tak, aby nerušili ostatných športujúcich a obyvateľov okolitých domov

 

 

Je zakázané:

 • fajčenie a pitie alkoholických nápojov v celom areáli školy a športových ihrísk       
 • preskakovať a poškodzovať oplotenia školského areálu
 • liezť po športovom zariadení a náradí, konštrukciách tribún a stromoch v športovom areáli
 • preskakovať a poškodzovať oplotenia školského areálu
 • jedenie a odhadzovanie žuvačiek na ploche ihriska                       
 • premiestňovať svojvoľne zariadenie športových ihrísk
 • vstupovať do areálu po požití alkoholických nápojov a iných omamných látok

 

 

Upozornenia:

 • v prípade porušenia týchto pravidiel má správca ihriska právo okamžite vykázať športujúcich z ihriska v prípade potreby aj za asistencie mestskej polície.
 • celý areál je monitorovaný kamerovým systémom a bezpečnostným systémom, ktorý je napojený na mestskú políciu a riaditeľstvo školy
 • všetci návštevníci športového areálu sa v ňom pohybujú na vlastnú zodpovednosť. Škola nezodpovedá za úrazy vzniknuté pri využívaní športových ihrísk ani za stratu vecí odložených v dobe športovania na ostatných plochách a tribúnach.
 • do športového areálu je prísne zakázané vodenie psov.  

 

 

Zapožičiavanie športových potrieb:

 • všetci návštevníci športového areálu si môžu u správcu areálu bezplatne zapožičiavať športové potreby :

           hokejbalové hokejky

           florbalové hokejky

           loptičky na hokejbal a florbal

           hokejbalové  veľké a malé bránky

           lopty na basketbal, volejbal a futbal

 • k zapožičaniu športových potrieb treba správcovi predložiť platný doklad totožnosti. U detí je potrebná registrácia cez registračnú kartu s fotografiou dieťaťa podpísanú zákonným zástupcom dieťaťa  a následne vydanie registračného preukazu dieťaťa

 

 

Pravidlá pre rezervovanie športových ihrísk:

 • v pracovných dňoch počas školského roku je športový areál  v čase 7.00 – 16.00 hod. vyhradený na hodiny telesnej výchovy školy, činnosť školského klubu detí a mimoškolskú činnosť detí. V tomto termíne je možnosť využitia jednotlivých športových ihrísk na iné účely len so súhlasom riaditeľa školy.
 • v pracovných dňoch počas školského roku je športový areál v čase  16.00- 20.00 hod. vyhradený verejnosti
 • v čase prázdnin a ostatných voľných dňoch v mesiacoch apríl – október je športový areál vyhradený pre verejnosť v čase 10.00- 20.00 hod.
 • rezervácia jednotlivých ihrísk sa zapisuje do rezervačných tabúľ pri správcovi areálu resp. na internetovom  rezervačnom systéme na adrese www.arenabarani.com  Rezervácia sa môže zapísať maximálne týždeň dopredu
 • k zápisu o rezervovaní ihriska je nutné zapísať kontaktné telefónne číslo objednávateľa
 • v prípade kolízie termínov pri objednávke určuje obsadenie a opravy na rezervačnej tabuly správca ihriska! Prednosť pri obsadení ihrísk majú žiaci školy !
 • obsadenie ihrísk na konanie súťažných zápasov a turnajov povoľuje riaditeľstvo školy ZŠ Golianova  
 • presvedčte sa vždy pred zahájením športovej činnosti či máte platnú rezerváciu ihriska

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria