Navigácia

O triedach História Významní športovci našej školy a ich úspechy ŠHT 5.-9.ročník

 

V hokejovej sezóne 1966 – 1967 sa v Banskej Bystrici začala zatiaľ najvýznamnejšia éra detského ľadového hokeja. Jaroslav Starší v rámci svojej dizertačnej práce prišiel v marci 1966 s nápadom vytvoriť v Banskej Bystrici (podľa vzoru športových tried v plávaní, športovej gymnastike a atletike na základných deväťročných školách v niektorých väčších mestách Slovenska) športové hokejové triedy. Podal svoj návrh vytvorenia hokejových športových tried na výbor TJ Iskra Smrečina Banská Bystrica a výbor hokejového oddielu tejto TJ. Podstata návrhu spočívala v tom, že sa malo začať každoročne vyberať z prihlásených 8 – 9 ročných chlapcov tzv. hokejovej prípravky na základe motorických testov 55 – 65 pohybovo nadaných a prospechovo vyhovujúcich žiakov, z ktorých po ročnej príprave malo postúpiť do 6. športovej hokejovej triedy 25 až 30 chlapcov.


Po veľkých „vybavovačkách“ na Ministerstve školstva Slovenskej republiky a na Krajskom a Okresnom národnom výbore v Banskej Bystrici úsilie hokejových funkcionárov Iskry Smrečiny Banskej Bystrice bolo odmenené. V školskom roku 1967 –1968 vznikla na Základnej deväťročnej škole Uhlisko, nachádzajúcej sa v blízkosti Zimného štadióna v Banskej Bystrici, prvá oficiálna hokejová experimentálna trieda v Československu. Do tejto šiestej triedy bolo z hokejovej prípravky prijatých 28 žiakov: Bačkor, Bais, Bobula, Brúsi, Čech, Čizmadia, Holub, Horváth, Hronec, Kovalík, Križko, Lakatoš, Miklošovič, Országh Igor, Országh Ivan, Pazúr, Rajčan, Rendvei, Rosenberger, Selecký, Stanek, Starovecký, Šimko, Švagerko, Švantner, Štubňa, Varga, Vavrek a Vodecký. Z nich sa v dospelosti výkonnostne najviac presadili Brúsil a Ivan Országh v Košiciach, Stanek v Slovane Bratislava, Bačkor, Horváth, Kovalík, Lakatoš, Igor Ozszágh, Rendvei a Selecký v domácej Iskre Smrečina Banská Bystrica.
Z ďalších absolventov športových hokejových tried sa v neskorších rokoch v prvoligových celkoch najviac presadili hokejisti: Barochovský, Ondrejička, Sýkora, Talpaš, Slanina, Svitek, Krajč, Plavucha, Majeský. Vladimír Országh, Michal Handzuš, Richard Zedník, Ivan Majeský a Tomáš Surový podávajú výborné výkony v Národnej hokejovej lige v severnej Amerike ( NHL).
Prvými trénermi, druhými trénermi a trénermi brankárov pri jednotlivých družstvách hokejového oddielu v období rokov 1972 – 1978, kedy už existovali športové hokejové triedy na ZŠ na Uhlisku v kompletnom zložení, boli: Dr. Ján Lehocký, prof. Dr. Jaroslav Starší, CSc., Ing. Jaroslav Barochovský, Igor Országh, Dr.Ondrej Výboh, Milan Molnár, Dr.Ivan Frűhwald, Ing.Vladimír Pavlis, Branislav Šajban, Ing.Juraj Pivka, Ján Gabara, Daniel Vražda, Jaromír Tatíček, Ľubomír Petrík, Dušan Daubner, Ing.Ján Šimčík, Pavol Longauer, Pavol Horváth, Július Pivka, Ján Chalupský, Ing.Peter Martinka, Pavlovič, Z.Štepánek, Dušan Daubner, Knopp, Ing.Pavlis, Marián Chmelík, Ing.Ivan Petrovič, Dr.Milan Mišura, Ing.T.Zátroch, Adam Striež.
Dôležitú úlohu zohrávali v športovej príprave hokejových športových tried riaditelia a učitelia školy na Uhlisku. Počas existencie hokejových tried sa vo funkcii riaditeľa školy postupne vystriedali páni: Javorčík, Čavoj, Nemčok, Kútik. Všetci riaditelia podporovali hokejový rast mladých hokejistov a dobre spolupracovali s výborom hokejového oddielu TJ Iskra Smrečina a s jednotlivými trénermi. Prvou triednou učiteľkou počas existencie a dochádzky prvej športovej experimentálnej hokejovej triedy na ZDŠ Uhlisko bola Z.A.Staršia, učiteľka telesnej výchovy, ktorá dôsledne vyžadovala od chlapcov plnenie školských povinností, ale mala aj dostatok porozumenia pre ich potreby v rámci tréningov a hokejových zápasov.

Výhodou športových hokejových tried bolo predovšetkým , že sa  do rozvrhu zaradili aj tréningy na ľade v predpoludňajších hodinách, v rámci možností zimného štadióna. Celý proces trénovania a súťaží sa organizoval z jedného vedenia a nebolo potrebné uvoľňovať chlapcov zo školy v prípade zápasov uprostred týždňa. Keď sa uviedol do praxe kompletný systém športových hokejových tried, bolo možné jednotne usmerňovať všetkých trénerov,  neskôr sa to prenieslo na trénerov celého hokejového oddielu tak, aby dodržiavali zásady tzv. jednotného tréningového systému. A tento fakt priniesol mimoriadne výsledky. Naši hokejisti boli majstrami Slovenska niekoľko rokov po sebe a niekoľkokrát sa im podaril získať aj titul majstrov ČSSR.

 

 

            Najväčší hokejový úspech –  Michal Handzuš doniesol v roku 2013 na Arénu Barani Stanley Cup, a tak si uctil našu školu.  FOTO


(Starší, 1980)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria