Navigácia

 

SÚŤAŽE, KURZY, ŠKOLSKÉ AKCIE v rámci predmetu TŠV

Naši žiaci sú úspešní v mnohých športoch.

Zatiaľ najvýznamnejšie úspechy sme dosiahli v Gymnastickom štvorboji, kde v okresných, krajských i celoslovenských kolách dosahujú naši chlapci aj dievčatá každoročne popredné umiestnenia. Každoročne organizujeme školskú súťaž v šplhu na tyči a vo výdrži v zhybe.

Počas korčuliarskych kurzov navštevujú žiaci 1. a 2. ročníka neďaleký zimný štadión, plavecké výcviky v 3. a 4. ročníku sú realizované na plavárni Štiavničky.

Na sezónne aktivity využívame neďaleký Urpín – každoročne organizujeme Šarkaniádu.

Zúčastňujeme sa projektu Tréneri v školách.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria