• Predmetová komisia - vyučujúci

    •  

          Telesnú a športovú výchovu na našej škole učia

      

                                                   2.stupeň:

     Mgr. Pavol Babic 

     Mgr. Martina Bialeková 

     Mgr. Michaela Boháčiková

     PaedDr. Monika Kollárová

     Mgr. Juraj Laubert

     Mgr. Matel Lipnický 

     Mgr. Michaela Oráčová 

     Mgr. Karol Ozorák

     Mgr. Zuzana Šimčíková 

     Mgr. Valentová Zuzana

                                                                   

                                                                   1.stupeň:

     Mgr. Viera Adamírová

     PaedDr. Beáta Dobrotová

     Mgr. Danka Dvorská

     Mgr. Janka Ďurčová

     Mgr. Anna Hýseková

     Mgr. Miroslava Klimentová

     Mgr. Janka Kybová

     Mgr. Janka Lenková

     Mgr. Mária Pýchová

     Mgr. Patrícia Šmelková