Navigácia

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU TŠV 1.stupeň

Predmet  telesná a športová výchova v primárnom vzdelávaní je zameraný na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná a športová výchova poskytuje základné teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybových aktivít a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj dôležitú kompenzačnú funkciu v procese vzdelávania. Svojím zameraním má telesná a športová výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému formovaniu osobnosti s dôrazom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.

 

ČASOVÁ DOTÁCIA

1. - 4. ročník: 3 hodiny týždenne

 

Vyučovanie je realizované v priestoroch veľkej a malej telocvične. V priaznivom počasí využívame výborne vybavený športový areál školy s futbalovým, basketbalovým, bedmintonovým a tenisovým ihriskom, atletickou dráhou a pieskovými doskočiskami. Súčasťou areálu je aj ihrisko na outdoor posilňovanie a florbalová  Aréna Barani.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria