Navigácia

 

Hodnotenie žiakov v predmete SJL 2.stupeň

Diktáty a pravopisné cvičenia v 5. až 9. ročníku:    0 – 1 chyba = 1 

                                                                             2 – 3 chyby = 2

                                                                               4 – 7 chýb = 3

                                                                             8 – 10 chýb = 4

                                                                         11 – viac chýb = 5

 

Školské /slohové/ písomné práce: klasifikujú sa jednou známkou podľa kritérií inovovaného ŠVP

 

Ďalšie písomné prejavy žiakov /bleskovky, písomky, testy/ :         100 – 90% = 1

                                                                                                   89 – 75% = 2

                                                                                                   74 – 50% = 3

                                                                                                  49 - 30%  =  4

                                                                                                      29 - 0% = 5

 

                  3 razy neurobená d. ú. zo SJ = nedostatočný

                  3 razy neurobená d. ú. z LIT = nedostatočný

                  3 razy neurobená d. ú. zo SLOHU = nedostatočný

                  Neurobená d. ú. = aj zabudnutý zošit, ak bola zadaná d. ú.         

 

Interné nariadenie pre písomné prejavy žiakov 5. až 9. ročníka:

Žiak 5. až 9. roč. je povinný písať písomné prejavy v predmete SJL (diktáty, školské písomné práce, pravopisné cvičenia) písaným písmom. V prípade porušenia nariadenia bude práca žiaka hodnotená zhoršením dosiahnutého klasifikačného stupňa o jeden stupeň.

 

Písomky, okrem sloh. prác, polročných a výstupných písomných prác a diktátov, posielame po žiakoch k nahliadnutiu zákonným zástupcom. Diktáty, polročné a výstupné písomné práce a  sloh. práce sú k nahliadnutiu u vyučujúcich.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria