• Vyučujúci

    •  

          Chémiu  na našej škole učí: 

     Mgr. Eliška Soláriková