• Linky na stiahnutie

   •  

    <ahref=" https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=sk&selLanguage=sk">TIPY PRE RODIČOV</a>

     

    linky k učebniciam (nahrávky textov, cvičenia):

    * <ahref=" https://elt.oup.com/student/letsexplore/level01/?cc=sk&selLanguage=sk>1. ročník</a>

    * <ahref=" https://elt.oup.com/student/letsexplore/level02/?cc=sk&selLanguage=sk>2. ročník</a>

    * <ahref=" https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/?cc=sk&selLanguage=sk>3. ročník</a>

    * <ahref=" https://elt.oup.com/student/letsexplore/level04/?cc=sk&selLanguage=sk>4. ročník</a>

     

    * <ahref=" https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=sk&selLanguage=sk>5. ročník</a>

    * <ahref=" https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=sk&selLanguage=sk>6. ročník</a>

    * <ahref=" https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=sk&selLanguage=sk>7. ročník</a>

    * <ahref=" https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=sk&selLanguage=sk>8. ročník</a>

    * <ahref=" https://elt.oup.com/student/project/level5/?cc=sk&selLanguage=sk>9. ročník</a>

    - načim sa preklikať cez príslušnú lekciu