• Novinka č.2

   •  

    Wocabeenová aplikácia, ktorá pomáha študentom naučiť sa cudzie slovíčka akéhokoľvek jazyka rýchlo, jednoducho a efektívne.

     

    Učiteľ  pridáva balíky slov. Žiaci si slovíčka precvičia na domácu úlohu pred stanoveným termínom.  Učiteľ má prehľad o tom, kto si slovíčka precvičil, a taktiež aj o tom, ktoré slovíčka robili študentovi najväčšie problémy.

    • nie je potrebná inštalácia 
    • funguje na každom zariadení (telefón, tablet, počítač)
    • používa umelú inteligenciu
    • je to hranie a učenie sa v jednom
    • aplikácia vie slovíčka aj prečítať (naučí výslovnosť)

     

    S aplikáciou pracujeme od roku 2020 – zoznámili sme sa s ňou počas prvej vlny dištančného vzdelávania. Dokonca sme prostredníctvom nej písali aj písomky. V práci s ňou pokračujeme aj naďalej, nový spôsob učenia sa, precvičovania a rozširovania slovnej zásoby sa dokonca odzrkadlil na známkach.

     

    Už dva roky sa zapájame do súťaží, ktoré prebiehajú  pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

    V školskom roku 2020/21 žiaci 7.A (skupina pani učiteľky Tóthovej) vyhrali okresný i  krajský šampionát. Výhrami si zaručili postup do celoslovenského kola, kde sa umiestnili v prvej päťke (4. miesto).

    V školskom roku 2021/22 žiaci 7.A (skupina pani učiteľky Gáborovej) obsadili na okresnom šampionáte 2. miesto, hneď za nimi na 3. mieste skončili žiaci 7.CD.

     

    Žiakom sa WocaBee páči, viacej tried si pokračovanie používania aplikáciu vyžiadalo. Doteraz sa učili slovnú zásobu drilom z učebnice, teraz je to pre nich zábava. Namiesto pera a papiera využívajú mobilné telefóny, tablety či počítače. Slovíčka si vedia lepšie precvičiť aj pred písomkou. Motivuje ich aj bodový systém (snažia sa „predbiehať v rebríčku a byť najlepšími z triedy“) a samozrejme súťaže, kde môžu vyhrať vecné ceny.