• Pomôcky

   •  

    1. a 2. ročník

    * pracovný zošit  (označený menom a zabalený, na zadnej vnútornej strane obalu treba nalepiť obálku)

    * písacie potreby: pero, ceruzka, farbičky, guma

    * iné: nožnice (tupý hrot), lepidlo

     

    3. a 4. ročník

    * učebnica a pracovný zošit , resp.  (označené menom a zabalené)

    * zošit

    * karisblok (A5, 4-krúžkový - skupiny p.uč. Gáborovej)

    * písacie potreby: pero, farebné perá, ceruzka, farbičky, guma

    * iné: nožnice (tupý hrot), lepidlo

     

    5. - 9. ročník

    * učebnica Project + pracovný zošit (označené menom a zabalené)

    * zošit (564 alebo hrubší) [zošity nezahadzovať, sú potrebné pri opakovaní a upevňovaní učiva!!!]

    * slovníček (664) [slovníčky tiež nezahadzovať!!!]
    * karisbloky (A5 a A4, 4-krúžkové - skupiny p.uč. Gáborovej)

    * zošit na testy/bleskovky (podľa pokynov vyučujúcich)

    * písacie potreby: pero, farebné perá, ceruzka, guma