Navigácia

 

Hodnotenie a klasifikácia

 

≥ 90% 1

≥ 75% 2

≥ 50% 3

≥ 30% 4

< 30% 5

 

- správne napísané slovo 1 bod

- 1 pravopisná chyba pol bodu

 

Priečinky na známky na edupage a ich váha

Testy – 2

   - test po každej lekcii

Bleskovky -1

   - na overenie zvládnutia učiva

   - slovná zásoba – priebežne

   - gramatika – po prebratí nového učiva

   - preklad viet (frázy) – priebežne

Ústny prejav – 1

   - rozhovory v komunikačných situáciách („divadielko“)

   - opis obrázka

   - čítanie a preklad

   - básničky, pesničky

Projekty – veľké – 0,75/malé – 0,5

- projekt je prezentácia práce žiaka – nie rodičov, súrodencov, príbuzných a známych

- príležitosť ukázať zvládnutie učiva

- obmieňanie vzorového textu

- projekt = text + obrázky

  - obrázky môžu byť nakreslené, fotky, vystrihnuté z časopisov – môžu byť aj čb, ale treba pridať farbu aspoň „orámovaním“ farbičkami

- dôležitá úprava a dodržanie termínu

Aktivita – 5

- práca na hodine:

    P plusové body za aktívnu prácu

        - cvičenia „na rýchlosť“, pohotové odpovede, tvorivý prístup

    û mínusové body za vyrušovanie, zabávanie sa, nepracovanie

   za tri body známka

- raz za polrok známka za zošit, prac. zošit (úprava, vypracované všetky úlohy – vzhľad, nie správnosť)

Domáce úlohy – 7

- 3x zabudnutá úloha 5

- čo nestihneš dokončiť na hodine = domáca úloha aj bez pripomenutia

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria