• Hodnotenie

   •  

    Hodnotenie a klasifikácia

     

    ≥ 90% 1

    ≥ 75% 2

    ≥ 50% 3

    ≥ 30% 4

    < 30% 5

     

    - správne napísané slovo 1 bod

    - 1 pravopisná chyba pol bodu

     

    Priečinky na známky na edupage a ich váha

    Testy – 2

       - test po každej lekcii

    Bleskovky -1

       - na overenie zvládnutia učiva

       - slovná zásoba – priebežne

       - gramatika – po prebratí nového učiva

       - preklad viet (frázy) – priebežne

    Ústny prejav – 1

       - rozhovory v komunikačných situáciách („divadielko“)

       - opis obrázka

       - čítanie a preklad

       - básničky, pesničky

    Projekty – veľké – 0,75/malé – 0,5

    - projekt je prezentácia práce žiaka – nie rodičov, súrodencov, príbuzných a známych

    - príležitosť ukázať zvládnutie učiva

    - obmieňanie vzorového textu

    - projekt = text + obrázky

      - obrázky môžu byť nakreslené, fotky, vystrihnuté z časopisov – môžu byť aj čb, ale treba pridať farbu aspoň „orámovaním“ farbičkami

    - dôležitá úprava a dodržanie termínu

    Aktivita – 5

    - práca na hodine:

        P plusové body za aktívnu prácu

            - cvičenia „na rýchlosť“, pohotové odpovede, tvorivý prístup

        û mínusové body za vyrušovanie, zabávanie sa, nepracovanie

       za tri body známka

    - raz za polrok známka za zošit, prac. zošit (úprava, vypracované všetky úlohy – vzhľad, nie správnosť)

    Domáce úlohy – 7

    - 3x zabudnutá úloha 5

    - čo nestihneš dokončiť na hodine = domáca úloha aj bez pripomenutia