Navigácia

Materiálno-technické podmienky

Materiálno-technické podmienky

V škole máme 37 učební, z toho 7 odborných: chémia, fyzika, kuchynka, dielne, počítačovú učebňu s pripojením všetkých počítačov na internet, malú a veľkú telocvičňu.

V školskom objekte sa nachádza Aréna Barani - hokejbalové ihrisko s tribúnami pre 1200 divákov, atletický areál s 250 m tartanovou dráhou, basketbalové, tenisové, bedmintonové, volejbalové a hádzanárske ihriská, vonkajšie posilňovacie stroje.

Priebežne sa dokupujú nové moderné učebné pomôcky, didaktická technika (4 učebne vybavené interaktívnou tabuľou s dataprojektorom a vizualizérom), nábytok pre jednotlivé učebne a kabinety.

Podarilo sa nám kompletne zrekonštruovať sociálne zariadenia pre chlapcov, ktoré boli v havarijnom stave.

V priestoroch šatní sme sa už dlhšie stretali s veľkým počtom strát, krádeží a vzájomného ničenia osobného majetku. Straty a následné riešenia boli nepríjemné pre všetky zainteresované strany.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria