Navigácia

Akcie organizované školou

Vlastiveda trochu inak 2012

Štvrtáci zo ZŠ Golianova využili možnosť spoznať krásy Slovenska formou divadelného predstavenia Tatranky v podaní hercov BDNR v Banskej Bystrici.  V príbehu sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavostí o tatranských končiaroch, o riekach, mestách a historických osobnostiach Slovenska. Divadlo malo u detí pozitívny ohlas za čo účinkujúcich odmenili viacnásobným potleskom.  Všetci vyslovili prianie navštíviť ďalšie predstavenie, v ktorom by bolo podobným spôsobom spracované aj učivo z iných predmetov.

Mgr. Danka Dvorská

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria