Navigácia

Štatút žiackeho parlamentu Akcie pripravované žiackym parlamentom v minulých školských rokoch 1.december - AIDS Dátumy stretnutí zástupcov tried

Žiacky parlament

Akcie pripravované žiackym parlamentom v minulých školských rokoch

1.      Pripravované akcie na škole, ktoré boli trvalejšie a boli dobre pripravené zabezpečujú poslanci žiackeho parlamentu aj v školskom roku 2010/2011. Samozrejme, že poslanci parlamentu majú právo ich upraviť a  vylepšiť.

2.      Akcie:

a.      Halloween - koledovanie na 1. stupni

b.     Mikuláš - koledovanie na 1. stupni

c.      Predaj vianočných pohľadníc

d.     Valentínska pošta

e.      Deň učiteľov - rozdávanie malých prekvapení pre učiteľov

f.       Deň narcisov

g.      Týždeň modrého gombíka

 

3.      Okrem vyššie spomenutých akcií žiacky parlament môže pripraviť aj ďalšie, ktoré poslanci navrhnú počas roka.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria