Navigácia

2012/2013

OKRESNÁ ÚROVEŇ

OKRESNÁ ÚROVEŇ
PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
Matematika      
olympiáda Hanesová Nina V.D 7.-8.
pytagoriáda Gális Daniel V.A 21.
pytagoriáda Hanesová Nina V.D 22.
pytagoriáda Kováčik Peter V.B 23.
pytagoriáda Zvarová Sandra VI.D 13.
pytagoriáda Šediba Jakub VI.C 14.-15.
pytagoriáda Slávik Alexander VIII.A 6.
olympiáda Zvarová Sandra VI.D 9.-15.
olympiáda Slávik Alexander VIII.A 11.-12.
       
Fyzika      
olympiáda Slávik Alexander VIII.A 7.
olympiáda Kuricová Jana VIII.D 9.
       
       
       
Chémia      
olympiáda Mesíková Soňa IX.D 4.
  Barilla Ján IX.D 11
  Kováčik Peter IX.D 19.
Geografia      
olympiáda Bezdeková Denisa IX.C 2
       
       
       
       
Technická výchova      
olympiáda - kategória A Hudoba Martin VIII.C 1.
olympiáda - kategória A Nábělek Ľudovít VIII.D 1.
olympiáda - kategória B Klimo Michal VII.D 1.
       
       
       
Biológia      
Biologická olympiáda kat.E Michaela Kossovichová IX.D 1.
       
Olympiáda zdravej výživy      
OZV - súťaž družstiev Aneta Naďová VIII.D 4.
  Hana Vopálková detto detto
  Nikola Mikulášiová detto detto
  Jana Kuricová detto detto
Anglický jazyk      
       
       
Výtvarná výchova      
       
       
       
OKRESNÁ ÚROVEŇ
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
TELESNÁ VÝCHOVA      
Gymnastický štvorboj družstvo chlapcov   3.
kategória A družstvo dievčat   4.
       
kategória B družstvo chlapcov   1.
  družstvo dievčat   2.
       

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria