Navigácia

2020/2021

Krajská úroveň

KRAJSKÁ ÚROVEŇ 2020-2021                  
PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO                  
Matematika                        
Matematická olympiáda Patrik Tóth 9.A 1.                  
  Juraj Šťavina  9.A 3.                  
IQ Olympiáda             regionálny finalista  Lukáš Hudec 6.B 26.-29.                  
  Matúš Chválik 6.C 30.-32.                  
  Riuchard Fedor 8.A 45.-47.                  
Dejepis                        
Dejepisná olympiáda                        
                         
Anglický jazyk                        
Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 1A Teo Ondra  VI.B 1.                  
Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 1C Branko Petrovič V.A 5.                  
                         
ŠPORT                        
Atletika                        
 Záhorácka chodecká súťaž Samuel Harman VI.B 2.                  
Borský Mikuláš                        
Banskobystrický chodecký míting Samuel Harman VI.B 2.                  
 Majstrovstvách stredoslovenského                         
atletického zväzu                        
skok do výšky  Timotej Vozár VI.B 1.                  
 šprint na 60 m Timotej Vozár VI.B 2.                  
                         
 Majstrovstvách stredoslovenského                        
atletického zväzu                        
 kategória mladšie žiačky - skok do výšky Ema Hollá VI.B 1.                  
 kategória mladšie žiačky - šprint 60 m Ema Hollá VI.B 1.                  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria