• Vyučujúci

    •  

        Zoznam vyučujúcich informatiky 2.stupeň :

       Mgr.Iveta Juríková

     Mgr. Ľudmila Kroupová

     Mgr. Matej Lipnický

     Ing. Dana Borošová, PhD.
      

                      Zoznam vyučujúcich informatiky 1.stupeň :

     Mgr. Janka Ďurčová

     Mgr.Danka Dvorská

     Mgr. Ľudmila Kroupová

     Mgr. Janka Lenková

     Mgr. Mária Pýchová