Navigácia

 

HODNOTENIE v predmete MATEMATIKA 1.stupeň

Písomné skúšanie (bleskovky, samostatné práce, kontrolné práce) sa hodnotí podľa danej percentuálnej stupnice. Súčasťou hodnotenia je aj aktivita na hodine a príprava žiaka na hodinu.

Známky nemajú rovnakú váhu. Najvyššiu váhu majú známky z kontrolných prác, ktoré sú včas oznámené, aby žiaci mali dostatok času sa na ne pripraviť a sú povinné pre všetkých žiakov. Kontrolné práce sú odkladané k nahliadnutiu u vyučujúceho.

1

100 – 90 %

2

89 – 75 %

3

74 – 50 %

4

49 – 30 %

5

29 – 0 %

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria