• Fyzikálne súťaže

    •  

     Ponuka súťaží z FYZIKY v šk. roku 2022/2023

      

      

     FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

      

     Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl v kategóriách E, F a G. Organizuje sa v troch kolách: domácom, okresnom, krajskom. Prihlásiť sa môžu žiaci prostredníctvom EduPage našej školy v sekcii súťaže. Vyriešené úlohy domáceho kola je potrebné odovzdať učiteľovi fyziky do konca januára. Bližšie informácie o Fyzikálnej olympiáde ako aj zadania úloh a riešení z predošlých ročníkov si môžete pozrieť na stránke

      https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/fyzikalna-olympiada/ .

      

     8. ročník: Fyzikálna olympiáda – kategória  E

      

     9. ročník: Fyzikálna olympiáda – kategória F

      

      

     Zadanie úloh nájdete:https:

     //www.iuventa.sk/olympiady/ziak/fyzikalna-olympiada/sutazne-ulohy-a-riesenia-2021-2022/

      

      

     8. ročník: https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/08/F64dkFul23.pdf

      

     9. ročník: https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/08/F64dkEul23.pdf