• Pomôcky pre školský rok 2022/2023 daffer
     • Pomôcky pre školský rok 2022/2023 daffer

     • Vážení rodičia!Pripravili sme pre Vás odporúčaný zoznam pomôcok pre školský rok 2022/2023 s možnosťou nákupu cez internet. Ako nakúpiť školské pomôcky z pohodlia domova? 1. Kliknite na odkaz: www.daffer.sk/10115 , zobrazí sa Vám na internete naša škola a všetky zoznamy.    Zo zoznamu si jednoducho vyberiete odporúčanú sadu pre daný ročník. 2. V odporúčanej sade môžete robiť zmeny a to pridať pomôcky alebo odobrať, ak Vám zvýšili z minulého roka. 3. Pomôcky si môžete dať poslať domov alebo do školy. 

    • Návšteva ministra školstva v ZŠ Golianova BB
     • Návšteva ministra školstva v ZŠ Golianova BB

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva ministra školstva v ZŠ Golianova BB.

      Návšteva ministra školstva B. Gröhlinga u nás v škole v piatok 14. 05. 2021

       

      V piatok 14. 05. 2021 k nám zavítala vzácna návšteva z ministerstva školstva – pán minister Branislav Gröhling v spoločnosti primátora mesta BB pána Jána Noska a poslanca NR pána Radovana Slobodu.

      A tak sme oprášili červený koberec, po ktorom si to pán minister nasmeroval priamo do útrob našej „Golianky“. Aby sa necítil osamotene, spoločnosť mu pri vstupe urobili deti z rôznych tried, ktoré vytvorili pestrý špalier, reprezentujúc všetky aktívne športy na našej škole.

      Keďže sme škola so športovým zameraním, prvé jeho kroky smerovali práve do priestorov určených pre šport: posilňovňa, hokejová zóna. A práve v druhej menovanej čakalo na všetkých 3 pánov športové prekvapenie. Každý dostal hokejku do ruky a čakala ich výzva: Kto nastrieľa viac pukov do tréningovej bránky? Pán riaditeľ Zlevský ako správny hostiteľ vysvetlil pravidlá, predviedol taktiku a išlo sa na to – uchopiť hokejku pevne do rúk, namieriť, podobrať puk a páliť!

      Ďalšie kroky pána ministra viedli do tried, medzi tých najdôležitejších, medzi žiakov.

      Ako prvú navštívil 6. B, kde si zopakoval aritmetický priemer, po nej jeho kroky smerovali medzi mladších na 1. stupeň do 4. C, kde si to rozdal so štvrtákmi v násobilke. Priateľský a neformálny prístup pána ministra rýchlo rozpúšťal ich počiatočný rešpekt a komunikácia sa rozbiehala prirodzene a plynule. Za svoju aktivitu boli žiaci v obidvoch triedach odmenení drobnými praktickými darčekmi.

      Potom už prišli na rad dospelí a vedenie školy oboznámilo pána ministra s ďalšími víziami  a inovačnými plánmi našej školy do budúcnosti. V spoločnej diskusii prebrali možnosti pomoci a spolupráce napĺňať ambiciózne ciele školy. Jednou zo zaujímavých tém bolo zriadenie „triedy v prírode“, ktorá by sa mala v blízkej budúcnosti zrealizovať v priestoroch areálu našej školy. Poslúžila by nielen pre skvalitnenie podmienok pre šport na našej škole, ale zároveň by sa žiaci mohli vzdelávať aj v exteriéri, mimo budovy školy.

      Keďže pán minister mal na tento piatok ešte bohatý program a času nebolo nazvyš, nasledovalo už len poďakovanie a šup do ďalšej školy.

      Pán minister, ďakujeme za návštevu a veríme, že Vás naša škola oslovila svojimi aktivitami a smelými plánmi, ktoré budete podporovať a zavítate k nám aj nabudúce!

    • Deň Matiek
     • Deň Matiek

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Matiek.

      Deň Matiek

      Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Ide o medzinárodnú udalosť, keďže nielen u nás na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách sa tento deň oslavuje ako Deň matiek. Je to špeciálna príležitosť povedať našim maminkám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú. Rovnako im môžeme vyjadriť našu lásku a  vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.  Na tento sviatok sme nezabudli ani my a pre svoje  maminky sme vytvorili malé darčeky. Deti na hodinách VV maľovali portréty svojich mamičiek a vyrábali srdiečka, ktoré im venovali. Touto formou im mohli poďakovať za ich láskavú starostlivosť, obetavosť jednoducho za to, že sú…

    • ZBER PAPIERA 2021 - Máj
     • ZBER PAPIERA 2021 - Máj

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZBER PAPIERA 2021 - Máj.

       

      ZMENA

      Zber papiera sa predlžuje do 30.5.2021

       

      ZBER PAPIERA – OZNAM

      V dňoch od 17.V. do 23.V. 2021 sa uskutoční školská akcia Zber papiera.

      Z dôvodu protipandemických opatrení bude jej priebeh nasledovný:

      • zviazaný papier (nie kartón) odovzdá rodič v Zberných surovinách, Stavebná č. 2 ( Majer oproti Betonárke ) v čase od 7:00 do 15:30 v pracovných dňoch
      • Zberné suroviny vypíšu pre rodiča doklad s menom a množstvom odovzdaného papiera
      • rodič (dieťa) odovzdá doklad triednej učiteľke
      • triedna učiteľka odovzdá doklady za triedu (do 26.V.) p. Karolyiovej – zodpovednej za akciu

      Akcia bude tak ako po iné roky vyhodnotená a najlepšie triedy aj jednotlivci budú odmenení.

      V prípade nejasností  kontaktujte p. Karolyiovú

      (cez správu na Edupage alebo alzbeta.karolyiova@gmail.com )

    • Hip - Hop
     • Hip - Hop

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hip - Hop.

      „Tréneri v škole“

            Zaujímavý projekt, ktorý prebieha na našej škole so žiakmi  1. a 2. ročníka sa teší veľkej obľube. Jedná sa o program, ktorý je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby. Žiaci si tak budujú pozitívny vzťah k športu a zároveň aj rozvíjajú ich všestrannú pohybovú gramotnosť. Na našej škole vedie atraktívne hodiny tréner Štefan Chlebo, majster Slovenska v hip-hope, ktorý sa zameriava na rytmické a koordinačné základy - tanec a úpolové športy s rôznymi športovými pomôckami, ktoré škola v rámci projektu získala.                                                                                                          

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

                                 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN ŠKOLSKÉ KOLO

       

      Hviezdoslavov Kubín patrí k tradičným školským súťažiam. 68. ročník recitátorskej súťaže sme uskutočnili i napriek nepriaznivej covidovej situácii. Tento rok sa školské kolo recitačnej súťaže uskutočnilo 27.4. 2021.  Žiaci,  porote zloženej z pani učiteliek  I. stupňa,  pripravili naozaj nevšedný zážitok a pôžitok z krásneho umeleckého slova. U súťažiacich sa hodnotil najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes. Porota mala naozaj ťažkú úlohu pri určovaní prvenstva. Víťazi boli ocenení knihami a diplomami. Ohodnotiť tých najlepších bolo naozaj veľmi ťažké, lebo vynaložené úsilie všetkých súťažiacich evokovalo v nás krásne pocity. Opäť platí stará známa múdrosť: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.

      Čo dodať? Ďakujeme žiakom, učiteľom a rodičom, za podporu tohto krásneho podujatia!

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

      Deň Zeme

      V našej triede tento školský rok nemáme Deň Zeme, ale 100 dní Zeme. Čítame si knihu „100 vecí, ktoré môžeš urobiť pre planétu“. Dozvedeli sme sa napríklad, že elektrinu kradne zapnutý počítač, televízor, mobil alebo nabíjačka v zástrčke. Elektrinu je potrebné šetriť. Zistili sme, že máme doma tajných zlodejov vody – napríklad na výrobu trička je potrebných viac ako 2 000 litrov vody. Vieme, že veľa vody míňame pri sprchovaní. Najlepšie je sprchovať sa menej ako 5 minút. Doma sme to stopovali, zvládli sme to aj za menej ako 30 sekúnd. Priemerný človek minie za deň 127 litrov vody. Budeme sa snažiť, aby sme jej minuli čo najmenej. Kniha nám pripomenula aj to, že nemusíme mať doma stále 25 stupňov Celzia, radšej máme  menej púšťať radiátor  a dať si sveter. Zopakovali sme si aj pravidlá triedenia odpadu. Máme používať čo najmenej plastov. O tom sme sa naučili aj pesničku, v ktorej spieva Smejko, Tanculienka a Viktor Vincze. To, čo sme sa naučili, sme nakreslili na výtvarnej výchove  a doma sme vyrobili krásne projekty.

      Dúfame, že všetky deti sa o našu planétu nebudú starať len na Deň Zeme, ale 365 dní v roku.

      Žiaci III.A

    • Matematický Klokan
     • Matematický Klokan

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Matematický Klokan.

      Matematický klokan

      Matematický klokan  je matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl na svete aj na Slovensku. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

      Tento školský rok sa do tejto súťaže zapojilo aj 10 žiakov druhého ročníka z našej školy, ktorí riešili úlohy online v počítačovej učebni. Preverili si svoje matematické vedomosti a zručnosti. V kategórii Klokanko 2 súťažilo spolu až 7 182 žiakov z celého Slovenska. Tešíme sa, že niektorí naši žiaci dosiahli naozaj výborné výsledky.

       

      Poradie v našej ZŠ     

      Meno a priezvisko žiaka       Počet bodov z 90        Percentá úspešnosti zo 100        Poradie zo 7182 súťažiacich

                                                                    

      1. - 2.     Nelka Lacová                       86                                      95,56                                 341. - 540.

                      Tamarka Lenková               86                                      95,56                                 341. - 540.

      3.            Sofi Kupcová                       80                                      88,89                                 982. - 1145.

      4.            Dianka  Komorová              78                                      86,67                               1238. - 1279.

      5.            Riško Holík                       76                                         84,44                               1369. - 1533.

      6.            Miška Luptáková                 75                                      83,33                               1534. - 1697.

      7.            Adamko Pagáč                    71                                      78,89                               2014. - 2157.

      8.            Matejko Vajcík                     67                                      74,44                               2600. - 2711.

      9.            Andrejko Kollárik                 51                                      56,67                               4744. - 4846.

      10.          Timejka Kochanová            45                                       50                                    5376. - 5488.

    • Kováčova Bystrica 2021
     • Kováčova Bystrica 2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kováčova Bystrica 2021.

      KOVÁČOVA BYSTRICA 2021

       

      13. 04. 2021 sa online formou konalo celoslovenské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „KOVÁČOVA BYSTRICA“. O dobré hodnotenie porotou sa uchádzalo aj 7 žiakov - 6 dievčat a 1 chlapec z našej školy. 😊 S radosťou Vám môžem oznámiť, že povestným „hodnotiacim sitom“ medzi súťažiacimi prešli všetci naši recitátori s výbornými výsledkami a zároveň obsadili tie najvyššie priečky.

       

      Poézia:

      1. miesto (1. kategória) - Barbora Balážová, 6. B

      1. miesto (2. kategória) - Ivana Pechová, 8. C

      - získala aj cenu ABSOLÚTNEHO LAUREÁTA celej súťaže

       

      Próza:

      1. miesto (1. kategória) - Klára Pajgertová, 5. B

      2. miesto (1. kategória) -  Klára Saksová, 5. C

      1. miesto (2. kategória) - Hana Danišová, 8. C

      2. Emma (2. kategória) - Emma Zacharová, 8. B

      Erik Rusko, 5. B – ocenený laureátskou cenou ICM BB za prednes prózy

       

      Oceňovanie víťazov celoslovenskej súťaže Kováčova Bystrica v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo na pôde našej školy v piatok 30. 04. 2021.

      Diplomy a vecné ceny nám slávnostne v zastúpení riaditeľky ICM - Mgr.Art. Ivany Kivaderovej odovzdala jej zástupkyňa, PhDr. Ľuba Danková.

      Všetkým recitátorom srdečne gratulujeme a tešíme sa spolu s nimi z ich úspechov. 😊