Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Peter Zlevský Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 73
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Program Qutlook a využitie internetu 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimumpre učiteľov základných a stredných škôl 15
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Pavol Babic Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Viera Komanová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 71
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25
Mgr. Viera Adamírová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 102
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Národný štandard finančnej gramotnosti 7
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Mgr. Katarína Barillová Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 64
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Modernizácia vzdelávacieho procesu 35
PaedDr. Elena Beňová Ambrušová Rozširujúce štúdium anglického jazyka 60 60
Mgr. Janka Ďurčová Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15 66
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Čitateľská gramostnosť v edukácii 9
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Národný štandard finančnej gramotnosti 7
PaedDr. Alžbeta Karolyiová Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 60
Príprava učitzeľov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
PaedDr. Monika Kollárová PaedDr. 60 60
Mgr. Janka Kybová Národný štandard finančnej gramotnosti 7 74
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Čitateľská gramostnosť v edukácii 9
Mgr. Juraj Laubert Modernizácia vzdelávacieho procesu 35 35
Mgr. Janka Lenková Modernizácia vzdelávaciehoprocesu 35 43
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Matej Lipnický Použitie interaktívnych technológiií vo vyučovacom procese 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Oľga Markovičová Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 0 0
Mgr. Karol Ozorák príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 60
Príprava učitzeľov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Mgr. Peter Pastier Právne minimumpre učiteľov základných a stredných škôl 15 60
príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Mgr. Sylvia Pechová Tvorba úloh z matematiky 10 39
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Miroslav Prockl Rozširujúce štúdium anglického jazyka aliteratúry 60 60
Mgr. Alena Ratkovská Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15 62
Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách 14
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Príprava a realizácia vzdelávania v teréne z geografie (vlastivedy) 11
Mgr. Miroslava Ridzoňová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 39
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu 15
Mgr. Zlatica Sekerešová Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15 74
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy 12
Výchovný poradca 47
Mgr. Mária Striešová Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25 80
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Využitie prezentačného softvéru PowerPoint vo výchove a vzdelávaní 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Mgr. Patrícia Šmelková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 8
PaedDr. Martina Tóthová Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy 14 74
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej a športovej výchovy 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6


© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria