• Škola roka

   • Základná škola, Golianova 8,  Banská Bystrica sa umiestnila v súťaži "Škola roka 2009" na treťom mieste. 

    V Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi sa 21.októbra uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 16. ročníka celoslovenskej súťaže školských aktivít základných a stredných škôl „ŠKOLA ROKA“.


    Na rozdiel od minulých rokov, keď jediným pilierom úspešnosti bol výkonnostný rebríček, pre školský rok 2008/2009 Slovenská asociácia športu na školách hodnotenie úspešnosti škôl rozšírila o ďalšie dva piliere, a to o pilier účastnícky a výchovný, zameraný na olympijskú výchovu žiakov. Po slávnostnom príhovore predsedu Slovenskej asociácie športu na školách p. Jozefa Javorku nasledovalo samotné vyhlasovanie najúspešnejších škôl v školskom roku 2008/2009:

    Základné školy nad 300 žiakov:

    1. miesto ZŠ Brezová, Piešťany
    2. miesto ZŠ Školská, Michalovce
    3. miesto ZŠ Golianova, Banská Bystrica
    4. miesto ZŠ Ing. Kožucha, Spišská N. Ves
    5. miesto ZŠ Klačno, Ružomberok