• Vitajte na stránkach našej školy

    Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň. Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Vzdelanie, zdravie a šport

    Pripravujeme žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
   • Šport

    Pripravujeme žiakov so zameraním na základy športu, ktoré budú v ďalšom športovom živote potrebovať a rozvíjať.
   • Vzdelanie

    Zvyšujeme informačnú gramotnosť a digitálne zručnosti.
   • Vzdelanie

    Zabezpečujeme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na podmienky školy, so zameraním na komunikatívnosť.
   • Zdravie

    Cieľavedome formujeme postoje k zdraviu, správnemu životnému štýlu a k hodnotám.
   • Naučme deti športovať

    Rozvíjame pohybové schopnosti
    • Sloboda a zodpovednosť
    • Spolupráca
    • Rešpekt
    • Otvorenosť
    • Unitas - jednota
 • Najnovšie

  Novinky

  • Krúžok – Hejného matematika
   • Krúžok – Hejného matematika
   • 27. 1. 2023
   • A takto pracujeme s Hejného metódou: rozvíjame priestorovú predstavivosť pri stavbách z kociek, učíme sa zakresľovať ich plány. Geometrické tvary spoznávame na geodoskách , ktoré podporujú predstavivosť a jemnú motoriku J.... matematika nás baví.

   • Krúžok – Hejného matematika: Čítať viac
  • 10.11.2022 nás učili hasiči
   • 10.11.2022 nás učili hasiči
   • 27. 1. 2023
   • Na školský dvor k nám zavítalo naozajstné hasičské auto.

    O práci hasičov sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií.

    „Potešilo ma, že sme mohli ísť do hasičského auta. Zaujalo ma, že ich auto má dĺžku až 7 metrov. Nevedela som, že hasiči dvíhajú auto pri nehode pomocou klieští. Zistila som, že hasiči majú aj dýchací prístroj. Páčilo sa mi, že nám dovolili púšťať vodu z hadice, a že nám rozprávali zaujímavé veci.“

   • 10.11.2022 nás učili hasiči: Čítať viac
  • Fašiangová zábava
  • Okresné kolo v zimnom aranžovaní
   • Okresné kolo v zimnom aranžovaní
   • 22. 12. 2022
   • 15.12.2022 sa v Robotníckom dome uskutočnilo Okresné kolo v zimnom aranžovaní. Témy boli netradičné- Biela krása a Od Adventu do Vianoc. Na prácu šikovných žiakov sa prišla pozrieť aj TV Hronka, ktorá aj s Kristínkou natočila krátky rozhovor, nakoľko jej práca zaujala aj redaktorov. Vo vyrovnanej konkurencii banskobystrických škôl a okolia sa naša žiačka Kristína Tryznová stala absolútnou víťazkou.

   • Okresné kolo v zimnom aranžovaní: Čítať viac
  • Zimná ikebana
   • Zimná ikebana
   • 22. 12. 2022
   • Príroda sa síce neodela celá do zimného šatu, ale všade cítiť blížiace sa vianočné sviatky. Dňa 14.12. sa v školskej jedálni uskutočnilo školské kolo vianočnej ikebany. Žiaci opäť prekvapili zaujímavými a netradičnými dielkami. Súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii 4.-6. sa podarilo vytvoriť najkrajšiu ikebanu 4.C triede a medzi staršími zvíťazila 7.B trieda. Práce sme mohli všetci vidieť vo vestibule školy.

   • Zimná ikebana: Čítať viac
  • Adventné obdobie ŠKD 3.C
   • Adventné obdobie ŠKD 3.C
   • 19. 12. 2022
   • Žiaci školského klubu detí 3.C si spolu s p. vychovávateľkou Gabrielou Dobríkovou pripravili TOP prezentáciu svojej práce počas adventného obdobia. Prajú Vám pokojné Vianoce a úspešný nový rok 2023.

   • Adventné obdobie ŠKD 3.C: Čítať viac
   • - viesť žiakov a zamestnancov k tomu, že sloboda je jedna z najvyšších hodnôt, ale zároveň aj veľká zodpovednosť,
    - každý jeden člen tímu školy - žiak, učiteľ a ostatní zamestnanci školy by sa mali zodpovedne stavať k povinnostiam,
    - nehľadať, ako sa to nedá, ale hľadať spôsob a riešenie, ako sa to dá dosiahnuť.
   • SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ
   • - spolupráca = cesta k dosiahnutiu spoločného cieľa,
    - tímová práca = predpoklad úspešnosti,
    - efektívna kooperácia formuje vzájomnú úctu,
    - podporovať jedinečnosť a individualitu každého jednotlivca.
   • SPOLUPRÁCA
   • - rešpektovanie pravidiel = základný predpoklad úspešnej školy s vyspelou kultúrou,
    - dobrovoľné a nenásilné rešpektovanie pravidiel je znakom vzájomnej úcty,
    - rešpektovanie jedinca = rešpektovanie s prednosťami i nedostatkami,
    - pravidlá dávajú priestor pre prácu, vzájomné pochopenie a pomáhajú k napredovaniu a dosahovaniu stanovených cieľov,
    - úcta vytvára dôveru, musí sa postupne formovať, rásť a dozrievať, má sa stať účinnou súčasťou charakteru každého človeka.
   • REŠPEKT
   • - priestor na diskusiu, snaha o porozumenie, priamosť,
    - asertívna a konštruktívna komunikácia pri riešení problémov a nedostatkov,
    - nebrániť sa novým podnetom, nápadom, technológiám, zážitkom a myšlienkam,
    - vedieť správne použiť a prijať spätnú väzbu,
    - otvorená komunikácia = vedie k spokojným medziľudským vzťahom.
   • OTVORENOSŤ
   • - jednota vo vytváraní cieľov a spôsobov ich dosahovania,
    - „V jednote je sila a istota!“ - vytváranie jednotných a súdržných kolektívov,
    - riadiť sa heslom: „Nikdy nerob to, čo by poškodilo tebe, tvojej rodine a škole!“
   • UNITAS
  • Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z.
  • Európske mesto športu 2017
  • Športový klub lyžiarov Banská Bystrica
  • Tenisové Centrum BASELINE