Navigácia

Sobota 16. 10. 2021

Novinky

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.
 

Zdravie a Šport

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode. Po športovej stránke dbáme na rozvoj pohybových schopností žiakov. Mottom je: Naučme deti športovať.

Partneri a spolupráca

Novinky

 • Deň mlieka

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň mlieka.

  Deň školského mlieka

  Koncom septembra sme si aj v našej škole pripomenuli Svetový deň mlieka v školách.

  Keďže je mlieko bielej farby, aj tento deň sa niesol v jej znamení a žiaci si vybrali zo svojich šatníkov oblečenie bielej farby.

  Mlieko a mliečne produkty sú najlepším prírodným zdrojom vápnika, ktorý má význam pre zdravý rast kostry a zubov našich žiačikov. Mlieko obsahuje veľké množstvo nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy, hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerálne látky.

 • Deň zvierat

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň zvierat.

  SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT je deň oslavou života zvierat, ich nezastupiteľnej úlohy v našom živote, oslavou vzťahu medzi ľuďmi a ríšou zvierat. Tento deň mal spočiatku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat a postupne sa oslavoval po celom svete.

  Tento deň na prvom stupni bol trocha iný ako ostatné dni v našej škole. Každý žiak si mohol doniesť do školy svojho miláčika. V niektorých triedach už od rána pribudli noví „žiaci“, ktorí nesedeli v laviciach, ale boli usadení v klietkach, škatuliach, aby nevyrušovali počas vyučovania. Aj medzi našimi žiakmi je veľa chovateľov zvierat, ktorí sa o svojich zvieracích kamarátov nielen starajú, ale snažia sa ich aj niečo naučiť. Tí, ktorí si nemohli doniesť živé zvieratko priniesli si svoje najobľúbenejšie plyšové zvieratko

 • Hasiči

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Hasiči.

 • Pasovanie za čitateľa

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pasovanie za čitateľa.

  Slávnostné pasovanie

  Vo štvrtok 30.9. navštívili žiaci III.A Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča –Oddelenie pre deti a mládež na Lazovnej ulici. Pani knihovníčka nás milo privítala, oboznámila žiakov s pravidlami správania sa v knižnici, prečítala úryvok z knihy od Gabriely Futovej Nejdem a basta!... Po rôznych zaujímavých aktivitách nasledovalo očakávané slávnostné pasovanie žiakov za čitateľov knižnice. Každý žiak, musel zložiť sľub:

 • Škola remesiel ÚĽUV

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola remesiel ÚĽUV.

  Škola remesiel ÚĽUV

  V piatok 8.10. vymenili žiaci III.A svoje školské lavice za Školu remesiel v Ústredí ľudovej umeleckej kultúry. Vďaka úžasným lektorom si v nej vyskúšali svoje zručnosti v tradičných remeslách.

  V textilnej dielni si deti pod odborným vedením lektorky vyskúšali textilnú techniku plstenie, pomocou ktorej si vyrobili krásnych ježkov.

  Základné princípy práce s drôtom a postupy tvarovania drôtu vysvetlila a predviedla lektorka deťom v drotárskej dielni. Pod jej vedením si vyrobili nádherné drôtené srdiečka.

 • Hurá, sme prváci

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Hurá, sme prváci.

  Škola je pre prváčikov veľkou životnou zmenou. Začiatok školského roka je pre každého z nich slávnostnou výnimočnou udalosťou.

  2. septembra privítala naša základná školy nových maličkých žiačikov prváčikov. Plní očakávaní a zvedavosti, vstúpili do svojich tried a zvítali sa so svojimi novými pani učiteľkami. Niektorí mali úsmev na tvári, niektorí sa trochu báli. Sedeli v laviciach a čakali čo sa bude diať. Prezreli si svoje vyzdobené triedy. Zo všetkých strán sa na nich usmievali múdre sovičky, šikovné mravčeky a usilovné včielky. Deti sľúbili, že sa týmto vlastnostiam od zvieratiek v škole naučia. Zložili aj prvácky sľub, v ktorom sa zaviazali, že veru budú dobrými, poslušnými, šikovnými prvákmi.

 • Úspechy našich žiakov

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspechy našich žiakov.

  V Bystřici pod Hostýnem sa v polovici septembra v dňoch 18.-19. 9. 2021 konali majstrovstvá Českej republiky žiactva v letnom biatlone. Celkovo sa na štart postavilo viac ako 400 žiakov a žiačok. Počas víkendu boli na programe 3 disciplíny - v sobotu pretekári absolvovali 2 z nich a to rýchlostné preteky a štafetu a v nedeľu zápolenie pokračovalo pretekmi s hromadným štartom. V kategórii W13 štartovalo celkovo 52 žiačok, pričom Slovensko zastupovala len jediná reprezentantka - Nella Štulajterová.

 • Zber papiera - jeseň 2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Zber papiera - jeseň 2021.

  ZBER PAPIERA – OZNAM

  V dňoch od 11.X. do 22.X. 2021 bude prebiehať školská akcia Zber papiera.

  Z dôvodu proti pandemických opatrení bude jej priebeh nasledovný:
  - zviazaný papier (nie kartón) odovzdá rodič, žiak v Zberných surovinách, Stavebná č.2 (Majer oproti Betonárke )
  - Zberné suroviny vypíšu pre rodiča doklad s menom a množstvom odovzdaného papiera
  - rodič (žiak) odovzdá doklad triednej učiteľke, učiteľovi
  - triedna učiteľka, učiteľ odovzdá doklady za triedu (do 27.X.) p. Karolyiovej – zodpovednej za akciu
  Akcia bude tak ako po iné roky vyhodnotená a najlepšie triedy aj jednotlivci budú odmenení. Financie sa odovzdávajú do OZ Uhlisko a použijú sa na školské aktivity našich žiakov.

  V prípade nejasností kontaktujte p. Karolyiovú (cez správu na Edupage alebo alzbeta.karolyiova@gmail.com )

  Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť

 • Sládkovičova Radvaň

  Úspechy našich žiakov - Sládkovičova Radvaň 2020/2021

  Rok 2021 bol pre našich recitátorov zo ZŠ Golianova v poézii a próze mimoriadne úspešný.

  Po víťazstvách v Kováčovej Bystrici nás čakala ešte jedna výzva – zabojovať o čo najlepšie umiestnenie v postupových kolách (školské, okresné, obvodné, krajské, celoslovenské) na Hviezdoslavov Kubín 2021.

  V regionálnom kole, ktoré sa uskutočnilo v júni tohto roka, si naše recitátorky – Klára Pajgertová vtedy ešte z 5. B, Barbora Balážová zo 6. B, Ivana Pechová a Hana Danišová – obidve z 8. C vybojovali výborné umiestnenie a „uchmatli“ všetky 1. miesta vo svojich kategóriách (v 2. a 3. kategórii – poézia a próza). Takže sme sa stali jedinou školou za celý región BB a BR, ktorá zastupovala všetky triedy na 2. stupni ZŠ v prednese poézie a prózy. 😉

 • Úspechy našich žiakov

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspechy našich žiakov.

  Žiaci 8.B triedy Ronald Štofan a Linda Sýkorová získali krásne umiestnenia Na MS v triatle. Na Majstrovstvách Európy v triatle a laser run triatle obsadil R. Štofan 6.miesto, L.Sýkorová vybojovala 8.miesto a v štafete mix získali bronzovú madailu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria